Grupa GPI

Informacje

GPI   Grupa Projektowo Inwestycyjna.
Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem specjalistów, zajmujących się oceną ekonomiczną, przygotowaniem, projektowaniem i realizacją wszelkiego rodzaju inwestycji budowlanych. W ramach naszej działalności wspomagamy inwestora na każdym etapie procesu inwestycyjnego , od przeprowadzenia oceny opłacalności zakupu nieruchomości, poprzez zaprojektowanie i realizację inwestycji, do zakończenie prac i przekazania obiektu do funkcjonowania. Bazujemy na ponad 10 – cio letnim doświadczeniu , zdobytym przy wykonywaniu budynków mieszkaniowych , usługowych , użyteczności publicznej , obiektach opieki zdrowotnej, obiektach  edukacji szkolnej i przedszkolnej, żłobki.


Tworzymy przestrzeń dla Twojego biznesu!