Grupa GPI

Ogród zimowy na tarasie budynku

Ogród zimowy na tarasie budynku wielorodzinnego w Warszawie
Koncepcja wraz z projektem budowlanym
Projektanci: Tomasz Chowaniec, Joanna Włoskowicz

1.1 1.2 1.3